Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 26/1/2016 13:02

Phụ cấp cho nhà giáo điều động về xã bãi ngang ven biển

Phụ cấp cho nhà giáo điều động về xã bãi ngang ven biển

GD&TĐ - Trước đây tôi là giáo viên công tác tại xã nghèo và tôi đã hưởng đủ chế độ phụ cấp (theo Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP), nay tôi được điều động về công tác ở xã bãi ngang. 

Vậy Tôi có được hưởng phụ cấp thu hút nữa không ? Lê Tấn Phong (tanphongtc@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 2 Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT "Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn", quy định: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định này bao gồm: Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Còn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 - Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

- Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

- Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CPngày 9/7/2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 9/7/2001 của Chính phủ.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu đúng là bạn tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều động về xã bãi ngang (là vùng bãi ngang ven biển được Nhà nước công nhận) theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Văn bản này, thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút là 70% theo quy định hiện.

Sỹ Điền