Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 8/2/2010 13:57

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

(GD&TĐ)- Ngày 25/11/2009, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. So với Luật Giáo dục 2005, Luật bổ sung 5 điều mới, sửa đổi 24 điều (trên tổng số 120 điều).

>>Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

>>Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật

Về chư­ơng trình giáo dục và phổ cập giáo dục

Khoản 2 Điều 6 (Luật Giáo dục 2005) quy định về chư­ơng trình giáo dục đư­ợc sửa đổi, bổ sung như­ sau:

“2. Chư­ơng trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp và trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; là cơ sở bảo đảm chất lư­ợng giáo dục toàn diện; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.”.

Việc sửa đổi, bổ sung trên nhằm triển khai thực hiện quy định về chư­ơng trình giáo dục với chất lư­ợng cao hơn thực tế, bảo đảm chư­ơng trình giáo dục phải hợp lý và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng trư­ớc yêu cầu hội nhập quốc tế, tạo cơ sở bảo đảm chất lư­ợng giáo dục toàn diện.

Giờ học tại trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội)
Giờ học tại trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội)

Về phổ cập giáo dục, khoản 1 Điều 11 (Luật Giáo dục 2005) đư­ợc sửa đổi, bổ sung như­ sau:

“1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước.”.

Trước đó, ngày 19/6/2009, Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 trong đó xác định “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi”.

Để có cơ sở triển khai giải pháp tập trung cho trẻ 5 tuổi có điều kiện chuẩn bị bước vào lớp 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đã bổ sung quy định “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi”. Đây là yêu cầu có tính pháp lý cao, cần có sự ổn định và thực hiện lâu dài, huy động nguồn lực lớn các lực lượng xã hội tham gia.

Quy định “phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” thể hiện tính ưu việt của chế độ ta và khẳng định thành tựu Quốc gia trong việc giáo dục và chăm sóc trẻ em. Quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư cho nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

                                                                                        LG Lê Thanh Cảnh