Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 16/7/2010 21:27

Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp

Kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp

(GD&TĐ)-Kiện toàn bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục ở các cấp (tỉnh, huyện/quận, xã/phường) để triển khai phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

Đáng chú ý là Hiệu trưởng trường mầm non được bổ sung làm phó trưởng ban thường trực và một số giáo viên mầm non vào tổ thư ký của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, phường để triển khai tổ chức điều tra trẻ em trong độ tuổi phổ cập GDMN năm tuổi; vận động trẻ em trong diện phổ cập ra lớp; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để mở lớp; kiểm tra công tác phổ cập và tự kiểm tra theo tiêu chuẩn, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận….

Đối với các Sở GD&ĐT, xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, trong đó chú trọng các giải pháp huy động số lượng, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, ưu tiên các nguồn lực (ngân sách, cơ sở vật chất, đội ngũ…) cho phổ cập GDMN, đảm bảo đến 2015, cả nước hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi để huy động hầu hết trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và thực hiện chăm sóc, giáo dục 2buổi/ngày theo chương trình GDMN mới. Thực hiện chuyển đổi các cơ sở GDMN bán công sang loại hình theo quy định phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủ trường lớp để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi. Ưu tiên đảm bảo đủ phòng học, bố trí giáo viên đủ theo định mức, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho các lớp mầm non 5 tuổi. Tham mưu với địa phương để có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non ngoài biên chế các trường công lập, dân lập được hưởng lương theo thang bảng lương và thực hiện nâng lương theo định kỳ...

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg; điều tra và xây dựng kế hoạch phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, là công tác mang tính xã hội sâu sắc, rộng lớn. Ngành giáo dục là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phổ cập, tích cực tham mưu, đưa nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm huy động mọi lực lượng và nguồn lực để thực hiện.


Lập Phương