Bản in

Chính sách

Thứ Tư, 12/4/2017 07:07

Không bắt buộc người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việc

Không bắt buộc người đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục làm việc

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là bảo vệ của một trường cao đẳng công lập. Ngày 1/5/2017 tới đây tôi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước. 

Xin hỏi, nhà trường có quyền bắt buộc tôi tiếp tục làm việc cho đến khi tìm được người thay thế hay không? – Hoàng Trọng (tronghoang***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

- Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên nếu bạn đủ các điều kiện để nghỉ hưu và hưởng lương thì đơn vị không được bắt buộc bạn tiếp tục làm việc.

Trừ trường hợp đơn vị nhu cầu và bạn có nguyện vọng tiếp tục làm việc thì hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 167 của Bộ luật Lao động và Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ.

Sỹ Điền