Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 4/8/2017 16:56

Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP,TCSP

Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP,TCSP

GD&TĐ - Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm  năm học 2017 - 2018 

Hoạt động  "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" nhằm: Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2017-2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

Giám đốc, hiệu trưởng nhà trường phê duyệt các Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” và trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm, đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2017 - 2018.

Xem chi tiết Công văn TẠI ĐÂY

Thanh Thủy