Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 14/6/2010 11:41

HS nghèo THCS được cấp học bổng trong 4 năm

HS nghèo THCS được cấp học bổng trong 4 năm

(GD&TĐ)-Khoảng 3500 học sinh nghèo của 17 huyện khó khăn nhất thuộc 10 tỉnh vùng khó sẽ được cấp học bổng trong suốt 4 năm THCS với học bổng mỗi năm 150 USD/em.
Nhiều hình thức học bổng hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục học tập
Nhiều hình thức học bổng hỗ trợ học sinh nghèo tiếp tục học tập

Đây là một trong những nội dung của Dự án thí điểm chương trình học bổng cho học sinh khó khăn (học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, khuyết tật) theo phương thức chuyển tiền có điều kiện. Dự án thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học vừa khởi động tháng 6 này.

Chương trình học bổng là hình thức hỗ trợ tài chính cho học sinh THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua phụ huynh học sinh hoặc người đỡ đầu hợp pháp nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này tiếp cận với giáo dục trung học và hoàn thành giáo dục THCS.

Những học sinh được hưởng lợi từ chương trình là những học sinh chưa được hưởng chế độ chính sách khác liên quan đến cấp học bổng từ ngân sách nhà nước hoặc chương trình 135 giai đoạn 2.

Theo ông Ông Nguyễn Hải Châu, Giám đốc Ban quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học, điểm khác biệt của hình thức hỗ trợ học bổng này là chuyển tiền trực tiếp tới phụ huynh học sinh hoặc người đỡ đầu hợp pháp của học sinh mà không chuyển trực tiếp tới học sinh hoặc thông qua nhà trường. Phụ huynh hoặc người đỡ đầu hợp pháp của học sinh chịu trách nhiệm sử dụng nguồn tiền hỗ trợ vào các việc như: mua sách vở, tài liệu, đồ dùng học tập, phương tiện đi học... nhằm mục đích cho con em họ đảm bảo duy trì học tập đều đặn, có chất lượng học tập và hoàn thành giáo dục THCS.

61 trường THCS có học sinh khó khăn tham gia dự án cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí, thiết bị phục vụ cho quản lý, thực hiện chương trình như: hỗ trợ kinh phí và cung cấp máy tính cho các trường quản lý, tổ chức theo dõi hỗ trợ học sinh trong quá trình triển khai chương trình; tổ chức các đợt khảo sát đánh giá hiệu quả chương trình...

Hiếu Nguyễn