Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 16/4/2017 07:07

Hợp đồng làm văn thư tại trường học vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Ngày 1/1/2017, tôi được phòng UBND huyện ký hợp đồng làm văn thư cho một trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khan. 

Thời gian tập sự 6 tháng và được hưởng lương từ ngân sách. Tôi vẫn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu. Xin hỏi, tôi có được hưởng trợ cấp này theo Nghị định số: 116/NĐ-CP hoặc theo Văn bản hợp nhất của Bộ GD&ĐT về công tác ở vùng đặc biệt khó khăn hay không?- Bùi Thị Ngọc Nam (ngocnam***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình; Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn tại Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT có nêu: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển. UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy đối chiếu với quy định trên, và theo thư bạn viết trường hợp của bạn không phải là viên chức được điều động từ vùng thuận lợi đến vùng đặc biệt khó khăn để công tác; do đó bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền