Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 3/1/2014 05:39

Hỏi - Đáp

Trường học nơi miền Tây xứ NghệTrường học nơi miền Tây xứ Nghệ

GD&TĐ - Làm kế toán cho cả hai trường ở xã đặc biệt khó khăn, bạn đọc hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp công vụ.
* Hỏi: Tôi được quyết định vào biên chế làm kế toán trường tiểu học ở một xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên do điều kiện của địa phương nên tôi phải làm kế toán cho cả trường tiểu học và THCS. Vậy tôi có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không? Bên cạnh đó tôi có được hưởng phụ cấp công vụ hay không? (Nguyễn Trả My, tỉnh Gia Lai).

* Trả lời:

Trường hợp của bạn, bạn có thể đề xuất kiến nghị với nhà trường, phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT nơi bạn công tác để được giải đáp thỏa đáng.

Về phụ cấp trách nhiệm kế toán, theo Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ, hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước; đối tượng được áp dụng gồm các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong lĩnh vực kế toán nhà nước phải thực hiện các công việc kế toán theo quy định tại Điều 2 Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước (gọi tắt là đơn vị kế toán).

Theo như thư bạn gửi, hiện bạn đang làm kế toán cho trường học là đơn vị sự nghiệp Nhà nước, do đó bạn cũng thuộc đối tượng được áp dụng Thông tư này.

Tuy nhiên Nghị định Số: 34/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ thì bạn không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp này. 
Vì theo quy định của Nghị định trên, đối tượng được hưởng phụ cấp này phải là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Sỹ Điền