Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 10/1/2017 07:07

Hiệu trưởng phân công dạy học ở vùng khó, có được hưởng phụ cấp thu hút?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi đã hưởng hết phụ cấp thu hút 5 năm, sau đó được chuyển đến vùng thuận lợi công tác. 

Tuy nhiên, trường tôi có 1 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quyết định của Chính phủ. Do đã có kinh nghiệm dạy học ở khó nên, khi dạy ở điểm chính được 1 năm thì hiệu trưởng lại phân công tôi về dạy ở thôn đặc biệt khó khăn đó.

Xin hỏi, trường hợp của tôi không phải do phòng GD&ĐT điều động mà là hiệu trưởng điều động phân công thì có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút hay không? Nếu không thì tôi có được tính để hưởng phụ cấp lâu năm hay không? – Phạm Thành Luân (ptluan***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điểm c Khoản 2 Điều 2 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT và theo thư bạn viết thì thôn đặc biệt khó khăn mà bạn dang dạy học thuộc phạm vi điều chỉnh của Văn bản này.

Về phụ cấp thu hút, tại Khoản 1, 3 Điều 8 Văn bản trên có nêu:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, về nguyên tắc bạn thuộc đối tượng được xem xét để tính hưởng phụ cấp thu hút. Tuy nhiên, việc bạn tiếp tục dạy ở điểm trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn lại không phải do phòng GD&ĐT điều động mà là do hiệu trưởng nhà trường phân công.

Vì vậy, theo chúng tôi bạn cần đề nghị Hiệu trưởng làm tờ trình, báo cáo đề xuất với cấp có thẩm quyền về trường hợp của bạn để quyền lợi của mình được đảm bảo chính đáng. Hoặc bạn có thể đề nghị lãnh đạo nhà trường bố trí cho bạn trở lại dạy học ở điểm trường chính thuộc vùng thuận lợi.

Sỹ Điền