Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 6/1/2017 14:28

Hiệu trưởng dạy đủ tiết/tuần vẫn thuộc đối tượng CBQL tham gia xét NGND, NGƯT

Hiệu trưởng dạy đủ tiết/tuần vẫn thuộc đối tượng CBQL tham gia xét NGND, NGƯT

GD&TĐ - Theo quy định về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, Hiệu trưởng có nhiệm vụ giảng dạy 2 tiết/tuần, Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ giảng dạy 4 tiết/tuần, vậy thời gian làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy không? Khi tham gia xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT có được xét theo đối tượng giáo viên, giảng viên không?

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT giải đáp trong văn bản số 6332/BGDĐT-TĐKT, ngày 28/12/2016, cụ thể như sau:

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giáo viên phổ thông quy định rõ nhiệm vụ của từng đối tượng: giáo viên, giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. Điều 7 Thông tư này quy định Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiệm vụ giảng dạy một số tiết để nắm được nội dung, chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đã quy định rõ đối tượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại Điểm b Khoản 1 Điêu 2; trong đó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng thuộc đối tượng cán bộ quản lý giáo dục.

Do vậy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng dạy đủ số tiết/tuần theo quy định, để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vẫn thuộc đối tượng cán bộ quản lý khi tham gia xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.

Theo Lập Phương
Bộ GD&ĐT