Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 27/10/2014 13:16

Hậu Giang: Nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực

Hậu Giang: Nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực

GD&TĐ - Tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh.

Theo đó, quy định áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định hiện hành hoặc phân cấp quản lý CBCCVC của tỉnh. CBCCVC được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng với định mức như sau:

Đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh được hỗ trợ 25.000 đồng/người/ngày. Trường hợp lớp học được tổ chức tại huyện, thị xã, thành phố nào thì CBCCVC làm việc tại các cơ quan đóng trên địa bàn của huyện, thị xã, thành phố đó (nơi tổ chức lớp) không được hỗ trợ tiền ăn.

Đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh được hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày. Riêng học tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ 35.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp CBCCVC là nữ thì được hỗ trợ thêm 200.000/người/tháng.

Đặc biệt, chính sách thu hút nhân lực của tỉnh sẽ hỗ trợ ban đầu là 3 tháng lương hiện hưởng và trợ cấp hàng tháng 30% mức lương hiện hưởng trong 60 tháng cho những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên tự nguyện về công tác tại xã khi tỉnh có yêu cầu, có cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên, khi được tuyển dụng.

Người tốt nghiệp sau đại học tự nguyện xin về công tác và CBCCVC ngoài tỉnh xin chuyển về công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước tỉnh Hậu Giang theo yêu cầu của tỉnh (có cam kết phục vụ từ 5 năm trở lên, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí việc làm) và CBCCVC của tỉnh được cử đi đào tạo (phù hợp với vị trí việc làm và trong danh sách kế hoạch, quy hoạch đào tạo CBCCVC của cơ quan, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt) có cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại tỉnh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo với thời gian công tác ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo đối với công chức và ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo đối với viên chức được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

Trình độ Thạc sĩ: 70 triệu đồng; Bác sĩ Chuyên khoa I: 50 triệu đồng; Trình độ Tiến sĩ: 100 triệu đồng; Trình độ Bác sĩ Chuyên khoa II: 80 triệu đồng.

Ngoài ra được xem xét hỗ trợ nhà ở, đất ở đúng theo quy định pháp luật và chính sách thu hút nhân lực của địa phương.

Đối tượng thuộc cơ quan Trung ương, ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 70% chế độ ưu đãi tại chính sách nói trên (khi chưa được hưởng chế độ hỗ trợ từ cơ quan Trung ương ngành dọc).

Ngoài ra, người có đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng khoa học cấp tỉnh công nhận, được triển khai trên thực tế hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao cho tỉnh nếu tự nguyện về công tác trong các đơn vị hành chính sự nghiệp Nhà nước của tỉnh (ít nhất 5 năm) sẽ được xem xét hỗ trợ đất ở theo quy định của pháp luật.

Quy định này, áp dụng kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2014 cho đối tượng tốt nghiệp từ ngày 18 tháng 7 năm 2014 trở về sau. Những đối tượng trước đây tùy vào thời điểm cụ thể mà các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của tỉnh phù hợp trong từng giai đoạn…

Quốc Ngữ

Tin tiêu điểm