Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 23/10/2014 18:00

Giáo viên trường THPT dân tộc nội trú phải dạy 15 tiết/tuần

Giáo viên trường THPT dân tộc nội trú phải dạy 15 tiết/tuần

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên dạy Lịch sử của một THPT dân tộc nội trú thuộc tỉnh vùng cao. Vừa qua tôi được phân công làm chủ nhiệm lớp 11. Vậyxin được chuyên mục Hộp thư bạn đọc: Trường hợp của tôi phải dạy bao nhiêu tiết/tuần?

* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định: 

"Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông".

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn chỉ là giáo viên bình thường thì bạn sẽ phải dạy 15 tiết/tuần.

Tuy nhiên theo thư bạn viết, bạn hiện đang là giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của một trường THPT dân tộc nội trú. Do vậy theo quy định bạn sẽ được giảm 4 tiết/tuần. Quy định này được áp dụng theo Khoản 2 Điều 8 Quy định trên.

Cụ thể như sau: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

Như vậy căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp của bạn sẽ phải dạy 11 tiết/tuần.

Trường hợp nếu bạn dạy trên 11 tiết/tuần thì bạn sẽ được tính tiền thừa giờ theo quy định hiện hành của Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cụ thể theo Điều 4 của Thông tư trên  hướng dẫn công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

Trong đó, tiền lương 1 giờ dạy được tính như sau:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 1 giờ dạy

 

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

Định mức giờ dạy/năm

x

Số tuần dành cho giảng dạy(dạy trẻ)

52 tuần

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm