Bản in

Chính sách

Thứ Sáu, 30/12/2016 07:07

Đủ 5 năm công tác ở vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp lâu năm

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên dạy vùng dân tộc có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn năm nay bước sang năm thứ 5. Theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP thì các chế độ chính sách được thực hiện kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (1/3/2011). 

Nếu theo quy định này thì tôi không được hưởng phụ cấp lâu năm, như vậy rất thiệt thòi vì hiện nay chúng tôi không được hưởng phụ cấp thu hút nữa. Xin hỏi Tòa soạn, chúng tôi được hưởng phụ cấp gì bây giờ? - Ngô Trung Quân (ngotrungquan***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Còn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, hướng dẫn: Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ được tính tổng thời gian làm việc thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để hưởng phụ cấp lâu năm. Khi bạn có đủ 5 năm công tác ở vùng này thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp ở mức 0,7.

Sỹ Điền