Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 20/12/2010 14:13

Đối tượng được hưởng chế độ ở trường vùng khó khăn

Đối tượng được hưởng chế độ ở trường vùng khó khăn

(GD&TĐ) - Hỏi: Chúng tôi là nhân viên kế toán và thư viện ở trường Tiểu học Krong Năng. Một xã vùng 3 của tỉnh Gia Lai. Tất cả các giáo viên ở đây đều được hưởng chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ban đầu. Vậy mong quý báo cho chúng tôi biết là chúng tôi có được hưởng các chế độ phụ cấp trên không?...

Hỏi: Chúng tôi là nhân viên kế toán và thư viện ở trường Tiểu học Krong Năng. Một xã vùng 3 của tỉnh Gia Lai. Tất cả các giáo viên ở đây đều được hưởng chế độ phụ cấp thu hút và phụ cấp ban đầu. Vậy mong quý báo cho chúng tôi biết là chúng tôi có được hưởng các chế độ phụ cấp trên không? Và xin quí báo cho biết thêm đối với nhân viên Thư viện có được hưởng phụ cấp độc hại hay không? Xin chân thành cảm ơn.

Hồng Phương Nguyễn (hongphuongpy@gmail.com)

Nhân viên thư viện, kế toán không phải là đối tượng Nhà giáo hoặc Cán bộ quản lý giáo dục
Nhân viên thư viện, kế toán không phải là đối tượng Nhà giáo hoặc Cán bộ quản lý giáo dục

Trả lời: Về đối tượng được hưởng chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Mục 1 (Phần những quy định chung) Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT- BGDĐT – BNV- BTC ngày 27/3 năm 2007 hướng dẫn thực hiện nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định:

a) Nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) hưởng lương theo ngạch, bậc quy định của Nhà nước thuộc biên chế trả lương ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

b) Nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục không thuộc biên chế nhà nước   hoặc đang trong thời gian thử việc hay hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu hợp pháp không thuộc ngân sách nhà nước hiện đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

Cán bộ quản lí giáo dục bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc các trung tâm, cơ sở giáo dục và đào tạo; Các nhà giáo được phân công làm việc tại các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc công tác tại các phòng giáo dục và đào tạo mà cơ quan phòng giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo thư của bạn, các bạn là nhân viên kế toán và thư viện trường tiểu học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhu vậy, các bạn không phải là đối tượng Nhà giáo hoặc Cán bộ quản lí giáo dục nên không thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định trên.

(GD&TĐ Online)