Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 14/1/2010 09:02

Định mức tiết dạy với GV chủ nhiệm, phụ trách lao động

Định mức tiết dạy với GV chủ nhiệm, phụ trách lao động

(GD&TĐ) - Hỏi: Tôi là giáo viên THCS trường hạng 3, được phân công thực dạy 15 tiết,giáo viên chủ nhiệm 4 tiết, phụ trách lao động ( 3 tiết - nhưng không được tính vì cho rằng đây là công việc kiêm nhiệm thứ hai), Xin quý toà soạn cho biết như vậy đúng không?
Giáo viên chủ nhiệm (ảnh minh họa)

Trả  lời: Điều 8 của Quy định Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn, gồm: giáo viên chủ nhiệm; giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ mụn; giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện; tổ trưởng bộ môn.

Như vậy, kiêm nhiệm phụ trách lao động không thuộc diện các công việc chuyên môn có chế độ giảm định mức tiết dạy.

Theo thư thì  bạn dạy 15 tiết, kiêm nhiệm giáo viên chủ nhiệm (4 tiết) và phụ trách lao động (3 tiết) trong một tuần. Bạn không được tính số tiết phụ trách lao động mà chỉ được tính tổng cộng 19 tiết dạy/ tuần là vừa định mức và đúng với Quy định trên.

GD&TĐ Online