Bản in

Chính sách

Thứ Hai, 10/4/2017 13:07

Điều kiện tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi là giáo viên trong biên chế của trường THPT từ ngày 1/9/2013, hưởng lương hệ số 2,34. Tháng 1/2017, tôi được Huyện ủy nhận về và bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng Huyện ủy. 

Tuy nhiên, hiện có đơn khiếu nại vì cho rằng tôi chưa đủ điều kiện để chuyển từ viên chức sang công chức. Việc tiếp nhận từ viên chức sang công chức không qua thi tuyển được quy định cụ thể như thế nào? - Phạm Minh Nhật (minhnhat***@gmail.com).

* Trả lời:

Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi không đủ cơ sở dữ liệu để trả lời chính xác. Vì vậy, chúng tôi xin được viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo và có cơ sở để đối chiếu với trường hợp của mình. Cụ thể

Tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, có nêu: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Ngoài ra, Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, có hướng dẫn: Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển gồm: Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 điều này.

Quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển được áp dụng theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số: 13/2010/TT-BNV.

Sỹ Điền