Bản in

Chính sách

Chủ Nhật, 16/4/2017 19:07

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Vợ tôi là giáo viên hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 1 năm. Ngày 1/4/2017 vừa qua vợ tôi làm đơn xin thôi việc và đã được giải quyết. Ngày 10/4 thì vợ tôi sinh con. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? – Vũ Lương (vuluong***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 hiện hành có nêu: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Lao động nữ mang thai;

- Lao động nữ sinh con;

- Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

- Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

- Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

- Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

Người lao động quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Người lao động quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, căn cứ vào căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của vợ bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Sỹ Điền