Bản in

Chính sách

Thứ Hai, 17/4/2017 19:07

Điều kiện để hiệu trưởng trường mầm non được hưởng phụ cấp ưu đãi

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Tôi là Hiệu trưởng trường mầm non. Tôi có dự giờ dạy của giáo viên 2 giờ/tuần. Như vậy tôi có được hưởng chế độ đứng lớp không? – lananh***@gmail.com.

* Trả lời:

Theo Khoản 4 Điều 4 Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non”, hướng dẫn:

Đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường) 2 giờ trong một tuần; phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và theo thư bạn viết: Bạn tham gia dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường 2 tiết/tuần. Do đó trường hợp của bạn được hưởng phụ cấp ưu đãi (hay còn được gọi là phụ cấp đứng lớp) theo Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (Khoản 3 Điều 1 Mục I - có nêu: Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền).

Mức phụ cấp đươc áp dụng theo Khoản 1 Mục II Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC. Cách tính được áp dụng theo Khoản 2 Mục này. Cụ thể như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Sỹ Điền