Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 22/10/2014 16:01

Dạy thừa giờ sẽ được trả lương dạy thêm giờ

Ảnh có tính chất minh hoạ/InternetẢnh có tính chất minh hoạ/Internet

GD&TĐ - Hỏi: Hiện nay tôi đang giảng dạy bậc THCS công lập ở một trường thuộc vùng 3 của tỉnh Đăk Lawk. Năm học 2013-2014 trường tôi có 2 giáo viên nghỉ sinh.

Một số giáo viên trong đó có tôi, ngoài định mức 19 tiết/tuần còn dạy thừa giờ. Có người dạy 23 tiết/tuần. 

Nay nhà trường làm bảng thanh toán tiền dạy thừa giờ nhưng không biết tính tổng tiền lương của 12 tháng như thế nào? Xin quý báo giải đáp giúp?- Nguyễn Đình Long (yenhodt@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 08/3/2013, liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2013

Cụ thể, theo Điều 4 của thông tư hướng dẫn công thức tính tiền lương dạy thêm giờ như sau:

Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = Số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 1 giờ dạy thêm;

Tiền lương 1 giờ dạy thêm = Tiền lương 1 giờ dạy x 150%;

Trong đó, tiền lương 1 giờ dạy được tính như sau:

- Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

 

Tiền lương 1 giờ dạy

 

=

Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học

Định mức giờ dạy/năm

x

Số tuần dành cho giảng dạy(dạy trẻ)

52 tuần

Về tiền lương, theo chúng tôi bạn nên đọc và nghiên cứu kỹ Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Sỹ Điền