Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 12/5/2017 07:07

Dạy học ở vùng ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên khi về hưu được hưởng trợ cấp một lần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi có tổng thời gian dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn là 12 năm. Tuy nhiên thời gian công tác ở vùng khó của tôi không liên tục. 

Tháng 12/2017 này tôi nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Vậy khi về hưu tôi có được hưởng trợ cấp đối với giáo viên có thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn trên 10 năm hay không?- Phan Văn Dục (phanvan***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 8 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ có nêu:

- Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

- Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Như vậy, với quy định nêu trên thì để được hưởng trợ một lần đối thì không nhất thiết phải có thời gian công tác liên tục từ 10 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, nếu tại thời điểm nghỉ hưu, bạn vẫn đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và có tổng thời gian là 12 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn như trong thư bạn viết thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền