Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/10/2016 13:00

Dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú có được hưởng phụ cấp lâu năm?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Giáo viên dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú (không thuộc vùng kinh tế khó khăn) thì có được hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không? 

Xin được nói thêm là hiện nay chúng tôi được hưởng phụ cấp ưu đãi của Nhà nước. Vậy nếu được hưởng phụ cấp lâu năm thì chúng tôi phải kiến nghị đến cấp có thẩm quyền nào để được giải quyết thỏa đáng? – Dương Vân Trang (vantrang***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định này là quy định về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 1 được nêu rõ tại Khoản 2 Điều này.

Còn tại Điều Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy theo thư bạn viết, nơi bạn công tác không thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Do đó đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của bạn không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp lâu năm mặc dù bạn vẫn đang được hưởng phụ cấp ưu đãi vì dạy học tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Sỹ Điền