Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 30/11/2016 19:06

Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị học tập, triển khai nhiều nội dung quan trọng về công tác Đảng

Các đại biểu tham dự Hội nghịCác đại biểu tham dự Hội nghị

GD&TĐ - Sáng nay 30/11, Đảng bộ Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định, Hướng dẫn quan trọng về công tác Đảng.

Thành phần tham dự có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, dhi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể cán bộ chuyên trách công tác Đảng của các Đảng bộ cơ sở, Văn phòng Đảng ủy Bộ và các cán bộ chủ chốt ở cơ sở

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Anh Thái - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - trực tiếp truyền đạt 3 nội dung quan trọng, gồm:

Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban hành Trung ương Khóa XII về quy định thi hành Điều lệ Đảng, một số điểm mới so với Quy định số 45, ngày 1/11/2011;

Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương các cơ quan Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

 Đồng chí Lê Anh Thái truyền đạt nhiều nội dung quan trọng về công tác đến các đại biểu
Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương;

Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 23/6/2016 của Ban Thương vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nhân dịp này, Đảng ủy bộ Bộ GD&ĐT tổ chức triển khai hướng dẫn đánh giá phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016.

Đây là những nội dung rất quan trọng, sẽ là cẩm nang để sau Hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt ở cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức cho cán bộ, đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng của mình quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các Quy định, Hướng dẫn, Nghị quyết, Chỉ thị nói trên của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ.

Minh Phong