Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 27/7/2015 12:00

Đại học Đại Nam có được đào tạo liên thông ngành Dược?

Đại học Đại Nam có được đào tạo liên thông ngành Dược?

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài (Hà Tĩnh) hỏi, Đại học Đại Nam có được phép đào tạo và cấp bằng liên thông chính quy ngành Dược không và bằng do trường này cấp có giá trị như bằng của Đại học Dược cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời bà Hoài như sau:

Trường Đại học Đại Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Dược học trình độ đại học hệ chính quy theo Quyết định số 2965/QĐ-BGDĐT ngày 14/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT, tại Điều 6 của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT quy định thẩm quyền quyết định đào tạo liên thông là “Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học” với điều kiện đáp ứng điều kiện tổ chức đào tạo liên thông quy định tại Điều 4 của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT.

Như vậy, việc quyết định mở lớp đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Dược học hệ chính quy thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng trường Đại học Đại Nam. 

Trường Đại học Đại Nam có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp văn bằng tốt nghiệp đại học ngành Dược học hệ chính quy theo các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bằng cử nhân do trường Đại học Đại Nam cấp thuộc hệ thống văn bằng quốc gia được Nhà nước công nhận.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ