Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 30/11/2016 07:07

Chỉ thực hiện một lần trợ cấp lần đầu trong cả thời gian công tác ở vùng ĐBKK

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi và một đồng chí cùng chuyển về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để công tác. Tôi là giáo viên còn đồng chí kia làm văn thư, kiêm thủ quỹ, văn phòng.

Cả hai chúng tôi đều được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, sau khi đồng chí kia học xong hệ tại chức trường đại học sư phạm khoa tiểu học thì được điều động về xã khác để dạy học.

Xã này cùng thuộc vùng đặc biệt khó khăn và đồng chí ấy lại được hưởng trợ cấp lần đầu một lần nữa. Còn tôi cũng được chuyển về vùng đặc biệt khó khăn của xã lân cận nhưng lại không được hưởng trợ cấp này. Xin hỏi như vậy có đúng không? - Nguyễn Huy Hòa (nguyenhuyhoa***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên, việc bạn đã từng được hưởng trợ cấp lần đầu khi chuyển về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn công tác nay không được hưởng nữa là đúng với quy định hiện hành.

Còn đồng nghiệp của bạn tiếp tục được hưởng trợ cấp này là không đúng với quy định tại Khoản 2 Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT.

Sỹ Điền