Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 27/1/2016 07:00

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp chuyển vùng ở vùng ĐBKK

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp chuyển vùng ở vùng ĐBKK

GD&TĐ - Hỏi: Tôi dạy học ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội vùng đặc biệt khó khăn từ năm 1998 đến năm 2007. Trong thời gian này tôi đã được hưởng phụ cấp thu hút, nhưng chưa được hưởng trợ cấp chuyển vùng. 

Sau đó tôi được chuyển về vùng thuận lợi để công tác. Xin hỏi, nếu tôi tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì có tiếp tục được hưởng nữa hay không? - Bùi Văn Phúc (phuc.luv78@gmail.com).

* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu là bạn đang thắc mắc mình có được hưởng phụ cấp thu hút hay trợ cấp chuyển vùng nữa hay không.

* Đối với phụ cấp thu hút, nếu bạn tiếp tục được cơ quan có thẩm quyền điều động từ vùng thuận lợi về vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để dạy học thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 8 Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT "Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn".

Cụ thể bạn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

* Đối với trợ cấp chuyển vùng. Theo Khoản 3 Điều 9 của Văn bản trên quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp chuyển vùng và trợ cấp lần đầu trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, theo thư bạn viết, trong suốt thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, bạn chưa được hưởng trợ cấp chuyển vùng, vì vậy nếu cơ quan có thẩm quyền điều động bạn về vùng đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp này theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền