Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 13/9/2017 17:28

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết tật

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật có được chế độ gì không? Có được xem là giáo viên trực tiếp giảng dạy không? – (huong***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 2 Điều 28 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định: “Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chủ yếu đối với người khuyết tật”.

Còn tại Khoản 2 Điều 29 Luật này quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ”.

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn giáo dục, giảng dạy người khuyết tật theo phương thức nêu trên thì sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Khoản 2 Điều này. Cụ thể:

Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật

=

Tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên

x

0,2

x

Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật

 

Sỹ Điền