Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 29/3/2010 11:41

Chế độ phụ cấp thu hút

Chế độ phụ cấp thu hút

Hỏi: Chúng tôi làm nhân viên kế toán trường học ở các xã của địa bàn Huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, theo Nghị định 204 ngày 14 tháng 12 năm 2005 quy định rõ cán bộ, công chức, viên chức đến công tác tại các vùng kinh tế mới, xa đất liền điều kiện sinh hoạt khó khăn thì được áp dụng chế độ phụ cấp thu hút thời gian từ 3 đến 5 năm...

Vậy cho tôi xin hỏi quý báo chúng tôi có được chế độ phụ cấp thu hút theo như quy định của Nghị định 204 không? Xin chân thành cảm ơn!

Thân Nguyễn Hữu (nguyenhuuthanqt@gmail.com) 

Trả lời: Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định về phụ cấp thu hút như: áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70%. Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

Theo thư bạn thì huyện Đakrông thuộc diện 62 huyện nghèo nhất nước chứ không nói rõ có phải những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn hay không? nên không xác định được địa bàn này thuộc đối tượng áp dụng quy định của Nghị định trên..

 (GD&TĐ online)