Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 23/1/2010 10:51

Chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông

Chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông

(GD&TĐ) - Hỏi: Kính mong tòa soạn cho chúng tôi biết về qui định chế độ tiền chấm trả bài cho Giáo viên THCS, theo đó xin tòa soạn cho biết cách tính tiền trả cho 1 bài làm của học sinh. Tại sao từ trước đến nay Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Long, chỉ tổ chức chỉ đạo chi trả tiền chấm trả bài trong năm học 2008 -2009 nhưng trong năm học này thì bỏ hẳn chế độ tiền chấm trả bài?

( Hồng Trâm - Vĩnh Long )

ảnh minh họa

Trả lời: Về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục. Ngày 21/10/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Điều 2 Thông tư số 28 quy định, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/12/2009 và thay thế Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục.

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, bao gồm: định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy định các hoạt động khác quy ra tiết dạy nhưng không có quy định về chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông.

Như vậy, chế độ chấm bài đối với giáo viên phổ thông, trước đây được quy định tại Thông tư số 49/TT ngày 29/11/1979 của Bộ Giáo dục nay đã bãi bỏ.

(GD&TĐ online)