Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 28/10/2014 06:51

Chấn chỉnh các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục

Chấn chỉnh các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục

Sở GD&ĐT Hậu Giang vừa có văn bản yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Các Trường THPT, PT.DTNT; Trung tâm GDTX huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm GDTX tỉnh phải chấn chỉnh các khoản thu, chi một cách nghiêm túc…

Theo đó, việc thu chi phải đảm bảo đúng quy định hiện hành. Đối với các khoản đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải thực hiện theo tinh thần Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

Thời gian qua các trường phối hợp chuyển giao nhiệm vụ huy động nguồn lực hỗ trợ cho giáo dục thông qua hình thức xã hội hóa giao cho Ban đại diện cha mẹ HS đứng ra tổ chức vận động, thống nhất các khoản thu và mức thu đối với HS. 

Có một số nơi khoán trắng cho Hội thực hiện hoặc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ HS để thu góp, đề ra mức thu quá khả năng, ép HS thực hiện các nghĩa vụ đóng góp mua sắm khác không phù hợp…

Để khắc phục tình trạng trên, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị phải nghiên cứu thực hiện tốt tinh thần Thông tư số 55/2011/TT-BGD và Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ban hành điều lệ của Ban đại diện cha mẹ HS để thực hiện không vượt quá quyền hạn, nhiệm vụ quy định…

Nguồn thu học phí và cấp bù học phí phải hòa vào ngân sách thực hiện phân định nhiệm vụ chi phục vụ cho công tác dạy và học và tiến hành ghi thu, ghi chi báo cáo tài chính theo quý như sử dụng ngân sách được cấp trong dự toán hàng năm.

Lãnh đạo các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học bảo đảm đúng quy định hiện hành. 

Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với cán bộ, GV để xảy ra tình trạng lỏng lẻo, không tuân thủ nguyên tắc, quy định của pháp luật trong quản lý tài chính…

Quốc Ngữ