Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 25/10/2014 12:33

Bộ GDĐT trả lời về chế độ lương dạy thêm giờ

(Ảnh minh họa)(Ảnh minh họa)

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành (Đồng Tháp) hỏi: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có được thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ cho cán bộ và giảng viên không? Nếu được thì cách tính tiền vượt giờ giảng dạy như thế nào?
Bà Nguyệt phản ánh, theo Quyết định của UBND tỉnh, thì giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có số giờ giảng dạy vượt định mức được thanh toán theo quy định về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thì đối tượng áp dụng không có các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Vậy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện có được thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ cho cán bộ và giảng viên không? Nếu được thì cách tính tiền vượt giờ giảng dạy như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Do nhà giáo giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện chưa được cấp có thẩm quyền quy định cụ thể chế độ làm việc như các nhà giáo đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập khác nên khi xây dựng Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính không đưa đối tượng nhà giáo này vào phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Vì vậy, theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, nhà giáo giảng dạy ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư.

Để đảm bảo chính sách đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy và các viên chức khác của Trung tâm làm vượt giờ theo quy định, Trung tâm căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện.

Theo Cổng TT Chính phủ

Tin tiêu điểm