Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 7/8/2017 09:43

Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống

Bộ GD&ĐT hướng dẫn triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống

GD&TĐ - Nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, góp phần triển khai công tác giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 3225/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn  các sở GD&ĐT triển khai bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT  triển khai một số công việc sau:

1. Chỉ đạo các  nhà trường cấp tiểu học, trung học cơ sở sử dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” gồm 9 cuốn từ lớp 1 đến lớp 9 từ năm học 2017-2018 trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2. Hướng dẫn các trường tiểu học và trung học cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở làm tài liệu để dạy kỹ năng sống theo hướng tích hợp, lồng ghép trong môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học liên quan và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, hoạt động ngoại khóa và các hoạt động giáo dục khác... đảm bảo nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi, tạo sự chủ động, sáng tạo cho học sinh và có hình thức tổ chức kiểm tra quá trình tiếp thu, sự tiến bộ của học sinh.

3. Tổ chức tập huấn, sử dụng tài liệu “Thực hành kỹ năng sống” cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách hoạt động văn hóa, hoạt động ngoại khóa, phụ trách công tác Đoàn, Đội phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Trong quá trình sử dụng bộ tài liệu nêu trên, các tập thể, cá nhân có ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên), số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Đ/c Vũ Đức Bình, ĐT: 0975393699, email: vdbinh@moet.gov.vn).

Xem chi tiết Công văn  TẠI ĐÂY

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT