Kết nối

Không hoàn thành nhiệm vụ có phải tinh giản biên chế không?

Không hoàn thành nhiệm vụ có phải tinh giản biên chế không?

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi chuyên mục, nếu năm học 2016-2017, tôi nhận không hoàn thành nhiệm vụ thì có được nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ tinh giản biên chế của Nghị định số: 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hay không? – Nguyễn Thị Liên (nguyenlien***@gmail.com).

Câu lạc bộ Thơ Nhà giáo Việt Nam tròn 20 tuổi

Câu lạc bộ Thơ Nhà giáo Việt Nam tròn 20 tuổi

GD&TĐ - Câu lạc bộ (CLB) Thơ Nhà giáo Việt Nam được thành lập vào ngày 17/1/1997, do sáng kiến của nguyên Thứ trưởng Bộ GD Hồ Trúc và Chánh Thư ký Công đoàn Giáo dục Việt Nam Dương Xuân Nghiên, tạo một sân chơi cho các thầy giáo về hưu. Sau khi Hội Cựu Giáo chức (CGC) Việt Nam được thành lập (tháng 7/2004), CLB trở thành đơn vị thành viên, trực thuộc Trung ương Hội CGC Việt Nam.