Kết nối

Đóng BHXH trên 30 năm, khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần

Đóng BHXH trên 30 năm, khi nghỉ hưu sẽ được hưởng trợ cấp một lần

GD&TĐ - Tôi là giáo viên THPT. Tháng 8/2015 tôi sẽ nghỉ hưu. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 33 năm. Có phải khi tôi về nghỉ hưu, ngoài chế độ lương hưu hàng tháng, tôi sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần không? Khi về hưu, lương hưu của tôi sẽ được tính như thế nào? – Bùi Đình Công, tỉnh Thanh Hóa