Kết nối

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thẩm định chương trình đào tạo

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thẩm định chương trình đào tạo

GD&TĐ - Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục ĐH và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sĩ có hiệu lực từ 1/6/2015.