Kết nối

Sửa đổi đối tượng của Đề án đào tạo nghề nông thôn

Sửa đổi đối tượng của Đề án đào tạo nghề nông thôn

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 971/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", trong đó, sửa đổi đối tượng của Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

Được cộng dồn thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Được cộng dồn thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Bà Nguyệt Tú (TP. Hồ Chí Minh) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập. Tháng 5/2015, trường của bà Tú điều động 1 viên chức khối hành chính sang làm nhiệm vụ giảng dạy, được bổ nhiệm ngạch giảng viên, mã ngạch 15.111. Trước đây, viên chức này có thời gian công tác trong quân đội, hưởng phụ cấp thâm niên quân đội 12%.

Giáo viên có được xét tinh giảm biên chế

Giáo viên có được xét tinh giảm biên chế

GD&TĐ - Tôi là giáo viên dạy Giáo dục Công dân, năm nay 53 tuổi. Tôi muốn được xin nghỉ việc theo diện tinh giảm biên chế có được không? – Nguyễn Anh Tú (nguyenanhtu***@gmail.com).