Kết nối

Kỷ niệm con đường

Kỷ niệm con đường

GD&TĐ - Ngồi trong nhà, nhìn qua cửa kính, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Từng luồng, từng luồng mưa trắng trời, tung tóe trên mặt đường bê tông, nước chảy thành dòng, mặt đường sạch bong. 

 Lòng mẹ

Lòng mẹ

GD&TĐ - Mẹ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nền nếp, đông anh em, các anh chị em của mẹ đều có kinh tế khá giả, có địa vị lớn trong xã hội, nhưng chỉ mình mẹ là vất vả, mẹ lấy chồng năm 21 tuổi. 

Lớp 11D ngày ấy

Lớp 11D ngày ấy

GD&TĐ - Tôi nhớ như in, niên khóa 1983 - 1986, lớp chúng tôi có một sự kiện mà chúng tôi cho là trọng đại, nó hằn sâu trong tâm trí chúng tôi mãi tới tận bây giờ.