Kết nối

Các trường hợp phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Các trường hợp phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Ông Nguyễn Trọng Khiêm (Thái Bình) hỏi: Hiện ông Khiêm là giảng viên đúng chuyên ngành, ngạch A1-mã 15.111, nay muốn chuyển sang giảng viên hạng III-mã V.07.01.03 thì có cần chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên nữa không?