Kết nối

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

GD&TĐ - Chúng tôi là những giáo viên mới được hợp đồng với nhà trường và Phòng GD&ĐT nên chỉ được hưởng lương cơ bản, không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các quyền lợi như những giáo viên khác. Chúng tôi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, vậy mức đóng và phương thức đóng như thế nào?

Bộ GD&ĐT triển khai hệ thống thông tin về các dự án đầu tư

Bộ GD&ĐT triển khai hệ thống thông tin về các dự án đầu tư

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản thuộc Bộ về việc triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh gí đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Nghị định quy định rõ về thời gian, vốn đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất để hoạt động đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.