Kết nối

Khi hy vọng mở đường...

Khi hy vọng mở đường...

GD&TĐ - Nhà tôi nghèo lắm, nghèo đến mức tôi hầu như không có ý niệm về sở hữu tài sản, vì ngoài túp nhà tranh rách nát làm gì có tài sản mà có ý niệm.

Nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp

Nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp

GD&TĐ - Tôi là tổ trưởng chuyên môn của trường THCS, hằng tháng được thanh toán chế độ phụ cấp chức vụ 0,2. Nhưng trong thời gian nghỉ 2 tháng hè, nhà trường không thanh toán chế độ phụ cấp này cho tôi với lý do: Hè nghỉ không làm việc nên không được hưởng phụ cấp. Như vậy có đúng không? - Nguyễn Đình Khang (dinhkhang@yahoo.com.vn).

Quyền lợi của giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập

Quyền lợi của giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập

Bà Nguyễn Thị Nga (ngakt27@...) hiện công tác tại một trường cao đẳng của tỉnh. Tháng 4/2006 bà được ký hợp đồng lao động, tháng 7/2006 tham gia đóng BHXH, tháng 10/2006 được Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng vào biên chế.