Kết nối

Hồ sơ, thủ tục chuyển lương hưu đến nơi nhận mới

Hồ sơ, thủ tục chuyển lương hưu đến nơi nhận mới

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên đã về hưu. Tôi dự định ăn Tết xong sẽ chuyển hộ khẩu về quê Sóc Sơn (Hà Nội) để sinh sống. Vậy tôi có thể chuyển lương hưu về đó được không? Và thủ tục chuyển lương hưu, bảo hiểm y tế như thế nào? - Nguyễn Thị Nhung (nguyennhung_socson@gmail.com)

Soạn thảo 46 văn bản hướng dẫn thi hành 11 Luật

Soạn thảo 46 văn bản hướng dẫn thi hành 11 Luật

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 46 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 11 luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII.