Kết nối

Quy định về vùng ĐBKK để được hưởng phụ cấp thu hút

Quy định về vùng ĐBKK để được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Hỏi: Tôi ra trường năm 2007, công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, tôi đã được hưởng chế độ thu hút theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP, thời gian 56 tháng, được hưởng hết tháng 8/2011, tôi được chuyển đến công tác tai vùng bãi ngang ven biển thuộc nghị định 116.

Sinh viên thuộc hộ nghèo có được miễn học phí?

Sinh viên thuộc hộ nghèo có được miễn học phí?

Theo quy định hiện hành về chính sách miễn, giảm học phí thì đối tượng thuộc diện hộ nghèo không được miễn, giảm học phí khi đi học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Quy định về đánh giá viên chức hàng năm

Quy định về đánh giá viên chức hàng năm

GD&TĐ - Chúng tôi là giáo viên trường công lập. Năm nào cuối năm chúng tôi đều phải làm bản kiểm điểm cá nhân và tự đánh giá, nhận xét. Có văn bản nào quy định việc đánh giá viên chức hay không hay là quy định của từng địa phương? – Nguyễn Thị Lý (lyhoamo***@gmail.com).

Tốt nghiệp đại học, vẫn có thể nhập ngũ

Tốt nghiệp đại học, vẫn có thể nhập ngũ

GD&TĐ - Em năm nay 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Nếu em có nguyện vọng đi nghĩa vụ quân sự có được không? Nếu được, sau này em có được chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hay không? – Ngô Mạnh Đức (ngomanhduc***@gmail.com).

Giáo viên chuyển công tác phải chấm dứt hợp đồng với trường cũ

Giáo viên chuyển công tác phải chấm dứt hợp đồng với trường cũ

GD&TĐ -  Hỏi: Tôi là giáo viên của một trường công lập. Nếu tôi xin thôi việc hoặc xin chuyển công tác, được đơn vị quyết định cho thôi việc và hưởng trợ cấp, thì khi chuyển đến một trường công lập khác tôi có phải thi tuyển và bổ nhiệm lại ngạch viên chức không?  – Nguyễn Trà Vinh (nguyentravinh***@gmail.com).

Cách tính hưởng phụ cấp lâu năm

Cách tính hưởng phụ cấp lâu năm

GD&TĐ - Là những giáo viên đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn đến nay được hơn 8 năm chúng tôi được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên chúng tôi chưa hiểu phụ cấp này được tính hưởng như thế nào, xin hướng dẫn để chúng tôi có cơ sở đối chiếu với số tiền thực lĩnh? – Nguyễn Quang Thiều (nguyenquangthieu@gmail.com).