Kết nối

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

Giải đáp về phân công nhiệm vụ đối với giáo viên

GD&TĐ - Tôi là giáo viên từng có thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt. Sau khi hết thời hạn công tác, tôi trở về vùng thuận lợi công tác. Tuy nhiên, hiệu trưởng lại không phân công tôi dạy đủ số tiết theo quy định mà yêu cầu tôi phụ trách thêm phòng thiết bị trường học. Xin hỏi như vậy có đúng không? -Nguyễn Thị Ngọc (nguyenngoc***@gmail.com).

Bênh con, phụ huynh đánh học sinh lớp 3 nhập viện

Bênh con, phụ huynh đánh học sinh lớp 3 nhập viện

Trong lúc giỡn với nhau, em H. quơ tay trúng mặt Đ. nên Đ. méc cha. Cha Đ. xông vào trường, "đánh H. hai tát tai". Tuy nhiên, H. kể cha Đ. " tát vào mặt, đánh vào bụng, rồi còn đập đầu em vào tường"..

Giáo viên THPT dạy 18 tiết/tuần có được tính tiền dạy thêm giờ?

Giáo viên THPT dạy 18 tiết/tuần có được tính tiền dạy thêm giờ?

GD&TĐ - Chúng tôi là giáo viên THPT, trong năm học 2015 – 2016 nhà trường phân công chúng tôi dạy 17 tiết/tuần trong học kỳ 1, học kỳ 2 được phân công dạy18 tiết/tuần. Vậy chúng tôi có được tính tăng giờ trong năm học đó không, nếu được thì tính như thế nào? – Bùi Quang (mualu2008@gmail.com).

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, mà đây là chính sách do từng cơ quan, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị.