Bản in

Bạn đọc

Thứ Bảy, 4/3/2017 11:32

Rà soát, chuẩn hóa giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học

Rà soát, chuẩn hóa giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có văn bản số 272/SGDDT-TCCB gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên THCS được điều chuyển dạy mầm non, tiểu học.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Nội vụ, phòng GD&ĐT triển khai rà soát đội ngũ giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hiện có; trên cơ sở biên chế sự nghiệp giáo dục được giao, đối chiếu với các quy định để tính toán số giáo viên thừa/thiếu theo từng cấp học.

Trên cơ sở thực trạng giáo viên hiện có, căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-ƯB ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND cấp huyện chủ động điều chuyển giáo viên từ nơi thừa về nơi thiếu hoặc rà soát điều chuyển số giáo viên thừa cấp THCS xuống dạy cấp mầm non, tiểu học theo tinh thần văn bản số 69/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/01/2017 của Bộ GD&ĐT (số giáo viên này phải được chuẩn hóa trình độ theo vị trí việc làm mới trước khi điều chuyển).

Đồng thời, báo cáo số liệu giáo viên mầm non, tiểu học đang thiếu, số giáo viên THCS thừa dự kiến điều chuyển xuống dạy mầm non, tiểu học.

Trong phạm vi thẩm quyền được giao, thực hiện phương án điều tiết giáo viên mà vẫn còn tình trạng thừa giáo viên thì báo cáo đề xuất phương án giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Báo cáo đề xuất gửi về Sở GD&ĐT để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh.

Lập Phương