Bản in

Bạn đọc

Thứ Ba, 22/8/2017 15:09

Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

 Nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

Theo đó Công văn 3765 /BGDĐT-GDCTHSSV quy định nhiệm vụ chung cần thực hiện trong năm học 2017-2018: Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên (HSSV).

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động câu lạc bộ, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT và các cơ sở đào tạo bám sát nội dung văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác HSSV của năm học 2017-2018 để xây dựng kế hoạch năm học, tổ chức quán triệt, triển khai đến tất cả các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục và giáo viên, cán bộ công chức, viên chức, người học trong toàn Ngành thực hiện.

Xem chi tiết  Công văn 3765 /BGDĐT-GDCTHSSV  TẠI ĐÂY

Theo Thanh Thủy
Bộ GD&ĐT