Bản in

Bạn đọc

Thứ Tư, 23/8/2017 15:24

Giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Theo Thông tư số: 28/2009 và thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết/tuần nhưng Ban giám hiệu nhà trường vẫn bắt chúng tôi dạy đủ 23 tiết/tuần. Như vậy đúng hay sai? – Lê Tấn Sang, tỉnh Đồng Tháp (sangtanle2007@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Ban hành kèm theo Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) – có nêu: Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

Theo Khoản 1 Điều 8 Quy định trên thì giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Ngày 9/6/2017, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số: 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT”. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/8/2017. Tuy nhiên, Thông tư số: 15/2017/TT-BGDĐT không sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 và Khoản 1 Điều 8 của Thông tư số: 28 /2009/TT-BGDĐT. Do đó, các điều, khoản này vẫn có hiệu lực và được áp dụng.

Như vậy, với quy định nêu trên thì giáo viên tiểu học và được phân công làm chủ nhiệm lớp sẽ được giảm 3 tiết/tuần, tức là sẽ phải dạy 20 tiết/tuần. Việc Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên dạy đủ 23 tiết/tuần mà không có lý do chính đáng là chưa đúng với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nêu trên.

Sỹ Điền