Giới tính

Nụ hôn, lây truyền nhiều bệnh

Nụ hôn, lây truyền nhiều bệnh

Nụ hôn là cách để mọi người thể hiện tình cảm với nhau, nhưng nụ hôn có thể chứa hàng trăm loại vi khuẩn khác nhau và qua cách tiếp xúc miệng...