Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 19/4/2013 16:23

Xin ý kiến về quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN

Xin ý kiến về quy định về mở ngành đào tạo trình độ TCCN

(GD&TĐ)- Hiện nay, việc mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)  đang được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

(GD&TĐ)- Hiện nay, việc mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)  đang được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

  Giờ thực hành của học sinh trường Trung cấp Đại Việt TP.HCM
Giờ thực hành của học sinh trường Trung cấp Đại Việt TP.HCM

Sau thời gian thực hiện mở ngành đào tạo trình độ TCCN theo Thông tư nói trên, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường TCCN và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ TCCN cho ý kiến về những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện và đề xuất.

Nội dung cho ý kiến cụ thể về điều kiện mở ngành đào tạo; hồ sơ, thủ tục và quy trình mở ngành đào tạo; thực tế việc tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

Ý kiến của các đơn vị gửi về Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT và theo địa chỉ email: ttlhoa@moet.edu.vn trước ngày 30/4/2013.
 

Lập Phương