Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 28/1/2016 14:00

Xin góp ý tài liệu giảng dạy Phòng, chống tham nhũng cho trường ĐH, CĐ

Xin góp ý tài liệu giảng dạy Phòng, chống tham nhũng cho trường ĐH, CĐ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học góp ý cho 2 tài liệu giảng dạy về Phòng, chống tham nhũng trong các trường ĐH, CĐ.

2 tài liệu gồm: Tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng dùng cho các trường ĐH, CĐ chuyên về luật; Tài liệu giảng dạy về phòng chống tham nhũng dùng cho các trường ĐH, CĐ không chuyên về luật. Hai cuốn tài liệu này đã được đăng tải miễn phí trên trang thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn để các trường sử dụng.

Nội dung góp ý được yêu cầu tập trung đánh giá về nội dung, hình thức, ưu điểm, hạn chế tồn tại; mức độ đáp ứng đối với việc giảng dạy về phòng chống tham nhũng; các nội dung đề xuất chỉnh sửa, bổ sung.

Góp ý của nhà trường gửi về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 3/2/2016.

Lập Phương