Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 30/8/2017 11:16

Xây dựng thư viện trường học theo hướng mở

Xây dựng thư viện trường học theo hướng mở

GD&TĐ - Xây dựng thư viện trường học theo hướng mở, từng bước thực hiện thư viện điện tử là mục tiêu đặt ra trong hướng dẫn thực hiện công tác thư viện trường học năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Bến Tre.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Bến Tre cũng đặt mục tiêu củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường học, giữ vững danh hiệu thư viện đã đạt được, phấn đấu đạt danh hiệu cao hơn. Trang bị cơ sở vật chất, bổ sung sách báo cho thư viện phù hợp với điều kiện kinh phí của từng trường.

Hiện nay, tất cả trường học của Bến Tre đều có thư viện để phục vụ giảng dạy, học tập; 349 thư viện đạt chuẩn. Cơ sở vật chất các thư viện trường học ngày càng khang trang hơn; hoạt động thư viện ngày càng đi vào nền nếp, số giáo viên mượn sách tham khảo và học sinh mượn về nhà càng nhiều.

Một số thư viện có sáng tạo về hình thức phục vụ bạn đọc như mô hình thư viện xanh, tủ sách lớp học, túi sách lưu động... Việc bổ sung sách cho thư viện được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức, từ nhiều nguồn kinh phí hợp pháp.

Tuy nhiên, cũng theo Sở GD&ĐT Bến Tre, hoạt động thư viện ở một số trường còn chưa phong phú, chưa thu hút được bạn đọc. Ở nhiều trường, cơ sở vật chất thư viện chưa đạt yêu cầu; sách báo, tài liệu tham khảo tuy được bổ dung nhưng còn ít và chưa phong phú, đa dạng, phù hợp nhu cầu của giáo viên và học sinh...

Nguyên nhân do cán bộ phụ trách công tác thư viện và tổ mạng lưới thư viện ngành vừa mới được củng cố nên chưa chỉ đạo tốt nghiệp vụ thư viện trong ngành. Nguồn kinh phí hoạt động còn hạn chế; đội ngũ thư viện ít được bồi dưỡng chuyên môn, năng lực...

Một trong những giải pháp Sở GD&ĐT đưa ra là từng bước đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cho thư viện, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thư viện; các trường tạo điều kiện để nhân viên thư viện được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích công tác xã hội hóa thư viện...

Lập Phương