Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 26/2/2014 14:29

Xây dựng mô hình giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non

Xây dựng mô hình giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT hướng dẫn các Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016”.

Cụ thể, tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng giáo dục phát triển vận động (GDPTVĐ), đánh giá về chất lượng giáo dục phát triển vận động, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ GDPTVĐ cho trẻ của các trường mầm non.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát các địa phương xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

Căn cứ kế hoạch triển khai chuyên đề “nâng cao chất lượng PTVĐ cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013 - 2016” của Bộ GD&ĐT và điều kiện thực tế của địa phương, các Sở GD&ĐT tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề cho 3 năm.

Nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu thực hiện chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thời gian và kinh phí thực hiện cho từng năm.

Kế hoạch thực hiện chuyên đề phải được lãnh đạo sở phê duyệt trước ngày 30/5/2014 và gửi Kế hoạch về Bộ GD&ĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014.

Chọn các trường mầm non có điều kiện tốt về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề.

Chỉ đạo các trường mầm non tăng cường tổ chức GDPTVĐ, tăng cường cho trẻ vận động ngoài trời đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ và điều kiện của trường, địa phương; xây dựng môi trường, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; khai thác, sử dụng có hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị hiện có để GDPTVĐ cho trẻ.

Chỉ đạo các trường mầm non chuẩn bị và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về phát triển thể chất cho trẻ trong trường mầm non” qua mạng internet.

Lập Phương