Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 13/11/2016 17:07

Vĩnh Phúc: Thanh, kiểm tra dạy - học thêm và các khoản thu đầu năm học

Vĩnh Phúc: Thanh, kiểm tra dạy - học thêm và các khoản thu đầu năm học

GD&TĐ - Ngày 8/11/2016, ông Hoàng Minh Quân – Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - ký quyết định số 1915 /QĐ-SGDĐT về việc thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm học thêm và các khoản thu đầu năm học 2016-2017 tại các trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thanh, kiểm tra từ ngày 9/11/2016 đến hết ngày 30/11/2016.

Mục đích, qua thanh tra, kiểm tra xem xét, đánh giá đúng thực trạng tình hình việc thực hiện dạy thêm, học thêm và các khoản thu của nhà trường trên cơ sở đối chiếu với các văn bản quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh và Hướng dẫn của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc.

Qua đó, khẳng định những mặt làm được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong nhà trường, đồng thời kiến nghị với các cấp quản lý điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy định cần thiết phù hợp thực tế của các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Lập Phương