Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 5/8/2017 13:47

Vĩnh Long: Kết thúc học kỳ I trước ngày 6/1/2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, học sinh khối 9, 12 tựu trường vào ngày 14/8/2017, các khối lớp còn lại tựu trường vào ngày 21/8/2017.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 6/1/2018, học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2018 và kết thúc năm học ngày 30/5/2018.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 25/5/2018.

Xét tuyển sinh lớp 6, thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, Phổ thông Dân tộc nội trú, Năng khiếu TDTT năm học 2018-2019 hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

Về thời gian thực học: Đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);

Đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

MP