Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 30/5/2013 11:41

Viên chức đang trong thời gian tạm giam hưởng 50% của mức lương hiện hưởng?

Viên chức đang trong thời gian tạm giam hưởng 50% của mức lương hiện hưởng?

(GD&TĐ) - Hỏi: Giáo viên trường tôi bị bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên nhà trường chỉ chi trả 50% tiền lương/tháng trong ba tháng đầu kể từ ngày bị bắt tạm giam. Từ tháng thứ 4 nhà trường không chi trả như vậy có đúng không? – Nguyễn Văn Mẫn – Tiền Giang (ngmantg186@yahoo.com)

(GD&TĐ) - Hỏi: Giáo viên trường tôi bị bắt tạm giam vì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên nhà trường chỉ chi trả 50% tiền lương/tháng trong ba tháng đầu kể từ ngày bị bắt tạm giam. Từ tháng thứ 4 nhà trường không chi trả như vậy có đúng không? – Nguyễn Văn Mẫn – Tiền Giang (ngmantg186@yahoo.com).

Ảnh chỉ có tính chất minh họa
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

* Trả lời:

Theo Điều 23 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức quy định về chế độ, chính sách đối với viên chức đang trong thời gian tạm giữ, tạm giam và tạm đình chỉ công tác như sau:

1. Trong thời gian tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật thì viên chức được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề.

2. Trường hợp viên chức không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

3. Trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị Tòa án tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn lại của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Như vậy theo quy định trên, từ ngày giáo viên đó bị bắt tạm giam đến ngày Tòa án xét xử, tuyên là có tội, phạt tù nhưng cho hưởng án treo, giáo viên đó được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

GD&TĐ Online