Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/10/2014 06:57

Trường ĐH Thương mại xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

Trường ĐH Thương mại xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

GD&TĐ - Kỳ tuyển sinh 2015, Trường ĐH Thương mại sẽ tuyển sinh dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia.

Chỉ tiêu dự kiến vào trường là 4.000 cho 13 ngành đào tạo. Trường sử dụng tổ hợp các môn thi: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp tùy từng ngành đào tạo.

Thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:

TT

Tên trường
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TMA

4.000

 

I. Các ngành đào tạo đại học:

1

Kinh tế (Kinh tế thương mại)

 

 

D310101

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

300

2

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

 

 

D340301

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

320

3

Quản trị nhân lực 

(Quản trị nhân lực thương mại)

 

 

D340404

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

280

4

Thương mại điện tử

 

 

D340199

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

200

5

Hệ thống thông tin quản lý 

(Quản trị hệ thống thông tin)

 

 

D340405

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

200

6

Quản trị kinh doanh, 

gồm 3 chuyên ngành:

 

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

(1). Quản trị doanh nghiệp 

thương mại

 

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

250

(2). Quản trị kinh doanh

 tổng hợp

 

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

280

(3). Tiếng Pháp thương mại

 

 

 

 

D340101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

 

 

 

120

7

Quản trị khách sạn

 

 

D340107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

210

8

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành

 

 

D340103

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

210

9

Marketing,

 gồm 2 chuyên ngành:

 

 

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

(1). Marketing thương mại

 

 

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

280

(2). Quản trị thương hiệu

 

 

D340115

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

200

10

Luật kinh tế 

(Luật thương mại)

 

 

D380107

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

200

11

Tài chính - Ngân hàng

 (TCNH thương mại)

 

 

D340201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

300

12

Kinh doanh quốc tế 

(Thương mại quốc tế)

 

 

D340120

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

300

13

Ngôn ngữ Anh 

(Tiếng Anh thương mại)

 

 

 

D220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh)

 

 

250

 

II. Các lớp tuyển chọn

 sau khi sinh viên nhập học

 

 

 

 

 

Các lớp chất lượng cao 

gồm các ngành:

 

 

 

 

1

Tài chính - Ngân hàng

(TCNH thương mại)

 

D340201

 

50

2

Kế toán 

(Kế toán doanh nghiệp)

 

D340301

 

50

Lập Phương