Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 6/1/2014 20:37

Trường CĐ phải có hội đồng tuyển sinh TCCN riêng

Trường CĐ phải có hội đồng tuyển sinh TCCN riêng

GD&TĐ - Đó là yêu cầu của Sở GD&ĐT Bắc Giang nhằm đảm bảo nghiêm túc công tác tuyển sinh TCCN trên địa bàn.
Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng yêu cầu: Việc thông báo tuyển sinh phải nêu rõ các tiêu chí xét tuyển, chú trọng công tác kiểm tra kết quả xét tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển, phải có xác nhận và chịu trách nhiệm của người kiểm tra.

Về chương trình đào tạo, các học phần: Giáo dục quốc phòng - an ninh, Chính trị, Giáo dục thể chất, Tin học, Ngoại ngữ và Pháp luật là những học phần chung quy định bắt buộc phải có trong chương trình đào tạo. Các trường không tự ý thay đổi tên học phần hoặc đưa thêm các học phần khác vào các học phần chung.

Đồng thời, phải cập nhật ngay những kiến thức mới theo nội dung tập huấn của Bộ GD&ĐT để đưa vào giảng dạy ngay trong năm học.

Mỗi lớp học đều phải có sổ lên lớp (theo mẫu quy định của Bộ GD&ĐT) để theo dõi học sinh nghỉ học và điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ và điểm thi kết thúc học phần.

Việc sửa điểm của giáo viên phải được thực hiện đúng quy định: Dùng bút đỏ một nét vào điểm cần sửa và viết điểm đã sửa bằng bút đỏ lên phía trên bên điểm cần sửa.

Sổ cấp phát bằng hoặc các loại chứng chỉ phải được quản lý chặt chẽ, mẫu các loại sổ đúng quy định, giao cho người có trách nhiệm theo dõi, ghi chép các hồ sơ này. Việc trả văn bằng, chứng chỉ phải đúng người dự thi, có chữ ký giống với chữ ký khi dự thi. Nếu cho lấy hộ phải có giấy ủy quyền hoặc các giấy tờ liên quan khác.

Lập Phương