Bản in

Công đoàn

Thứ Tư, 5/10/2016 17:36

Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

GD&TĐ - Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục TP Hồ Chí Minh đề nghị công đoàn giáo dục các cấp trong Ngành triển khai và tổ chức phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Các nội dung cụ thể được yêu cầu triển khai như sau: Mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động của thành phố, kế hoạch hành động của Sở GD&ĐT, các chương trình, kế hoạch hành động của địa phương, đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29- NQ/TW.

Trên cơ sở đó, bằng những việc làm cụ thể, mỗi CBNGNLĐ thể hiện tính tự giác, quyết tâm thực hiện, đồng thời tuyên truyền tích cực triển khai nhiệm vụ đổi mới của ngành một cách hiệu quả.

Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc'’’, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; mỗi CBNGNLĐ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm trong cơ quan, đơn vị trường học.

Thường xuyên, tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Lập Phương