Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 23/1/2014 14:13

TPHCM tổng kiểm tra thiết bị thí nghiệm trường học

TPHCM tổng kiểm tra thiết bị thí nghiệm trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiểm tra hồ sơ học vụ, công tác thiết bị - thực hành thí nghiệm và thư viện trường học tất cả các trường THCS, THPT trên địa bàn.
Mục đích nhằm đánh giá công tác quản lý hành chính chuyên môn, quản lý nhà trường thông qua hồ sơ học vụ và thực hiện quy chế chuyên môn; khắc phục những sai sót về hồ sơ học vụ, chuẩn bị hồ sơ học sinh dự thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp.

Đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thiết bị thực hành thí nghiệm đã được trang bị so với danh mục quy định của Bộ GD&ĐT.

Kiểm tra công tác tổ chức sử dụng trang thiết bị, thực hành thí nghiệm theo phân phối chương trình các môn học đã được Bộ GD&ĐT quy định. Đánh giá, xếp loại công tác thực hành thí nghiệm, nghiệp vụ thư viện năm học 2013 - 2014...

Trước ngày 28/2, Sở G D&ĐT yêu cầu các trường tự kiểm tra, báo cáo. Từ 10/3 đến 22/3, tiến hành kiểm tra chéo theo phân công.

Sở GD&ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị trong thời gian từ 10/3 đến 29/3/2014.

Lập Phương