Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/1/2016 20:00

TP HCM tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 công lập

TP HCM tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 công lập

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP HCM cho biết sẽ thực hiện tổ chức khảo sát học sinh lớp 7 tại các trường THCS công lập của thành phố.

Mục đích nhằm khảo sát kiến thức cơ bản và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh lớp 7 qua một số môn học trong quá trình thực hiện đổi mới dạy học ở nhà trường phổ thông.

Đánh giá mặt bằng chung về tri thức và năng lực học tập, vận dụng của học sinh thành phố ở cấp THCS qua một số môn học.

Mỗi học sinh lớp 7 làm một bài trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu trong thời gian 90 phút. Nội dung khảo sát là kiến thức và năng lực vận dụng của học sinh lớp 7 qua các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và kiến thức xã hội (chủ yếu theo chương trình lớp 7 đến thời điểm khảo sát)

Thời gian khảo sát vào ngày 25/2/2016.

Các trường THCS được yêu cầu thành lập Ban tổ chức và hội đồng khảo sát cấp trường, danh sách và số lượng học sinh trong mỗi phòng khảo sát là danh sách và số lượng học sinh trong mỗi lớp học của nhà trường hiện nay…

Lập Phương