Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/1/2016 17:00

TP HCM: Kiểm tra công tác tuyển sinh THPT năm học 2016 – 2017

TP HCM: Kiểm tra công tác tuyển sinh THPT năm học 2016 – 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT HCM xây dựng Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, tình hình chuẩn bị năm học mới năm học 2016-2017 tại các trường THPT.

Theo đó, thời gian kiểm tra dự kiến từ 16/2/2016 đến 16/3/2016.

Theo Sở GD&ĐT, mục đích của đợt kiểm tra này nhằm kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, phòng bộ môn và các khối khác nhằm đảm bảo hoạt động dạy và học của trường;

Kiểm tra việc thực hiện tuyển sinh năm học 2015-2016 so với chỉ tiêu tuyển sinh đã được phê duyệt của Sở GD&ĐT;

Kiểm tra, đánh giá thực trạng làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh cho những năm học tiếp theo của các trường THPT trên địa bàn thành phố, đảm bảo công tác phân luồng học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường học trực thuộc chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra: Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2015-2016, danh sách học sinh tuyển mới năm học 2015-2016, báo cáo thống kê định kỳ năm học 2015-2016, báo cáo dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017, đề án thành lập trường (đối với trường ngoài công lập) ....

Lập Phương